Sunday, September 10, 2006

CONCERT REVIEW: Baltic Sea Festival

Thanks to the Dagens Nyheter of Sweden, we have this little review of Paavo and the Estonian National Symphony's recent world premiere of Erkki-Sven Tüür's new symphony, guest starring Evelyn Glennie, from the article Stjärnspel och ångestladdat djup.

Here we bring you the pertinent part, but we warn you: it's in Swedish, so you're on your own from here! ;-)
Inte heller kan de verk som Estlands Nationella Symfoniorkester och Paavo Järvi förde med sig till fredagens konsert sägas tillhöra de klatschigas skara. Trots att Evelyn Glennie bjöd på stjärnspel, inklusive ett häftigt trumsolo, så var Erkki-Sven Tüürs fjärde symfoni en närmast ångestladdad historia, med skurar av bleckdisonanser och hörselhärjande cluster-bomber.

Tüür går uppenbarligen mot strömmen och blir allt kärvare, och nog var själva kraften imponerande. Men i likhet med andra symfonier med solistiskt slagverk, exempelvis av Sallinen och Aho, smälter de olika klangkällorna inte samman, vilket går ut över framställningen.

Kärvheten dominerade också i Lepo Sumeras sjätte symfoni, den sista och mörkaste i en ojämn rad där den andra tydligast anknyter till det havstema som i övrigt präglat festivalen.

Orkestern hade bränt sitt bästa krut då det var dags för "Eldfågeln", men Paavo Järvi lyckades efter hand skapa spänning också här.

No comments: